Gas Appliance OEM Settings Page

CHOOSE A DIFFERENT MANUFACTURER3


CHOOSE A DIFFERENT APPLIANCE

Biasi/ QHT B40/7

Manufacturer:    Biasi
Appliance Series:    B40
Appliance Model:    B40/7
Burner Model:    301GAS
Difusser:    S
Air Tube:    14" B
OEM Air Tube #:    51062
Insertion Depth:    4.5
Input MBH:   406
Natural Gas Orifice:    .438
Propane Orifice:    .359
Air Setting:   35%
Air Band:   4 slot
Head Bar:   -
Air Shutter:    full
Manifold Pressure:    3.5NH/ 3.3LP
NOTES:   
Go to Top